• Home
  • Hamster combineren

Hamsters combineren

De hamster kan zich alleen prima redden. Veel hamstersoorten (link) zijn solitaire dieren en zoeken alleen gezelschap tijdens de paartijd. Het combineren van hamsters is niet zonder risico en gaat vaak gepaard met vechtpartijen. De zwakste hamster zal verzwakt raken, stress krijgen en kan uiteindelijk zelfs overlijden. Combineer daarom alleen hamsters die in het wild samen of in kleine groepen leven. Het combineren van hamster is mogelijk, maar zorg altijd dat een extra hamsterkooi klaar staat!

Combineren van hamsters voorwaarden voor succes

Het combineren van hamsters is niet vanzelfsprekend en zonder risico. Het combineren van hamsters uit hetzelfde nest van hetzelfde geslacht geeft de meeste slagingskans. Een grote hamsterkooi (link) is erg belangrijk voor het succesvol combineren van hamsters. Wanneer de hamsters genoeg ruimte hebben zijn ruzies en vechtpartijen minder aanwezig. Helmaal uitgesloten is dit nooit, dus zorg daarom altijd voor een tweede hamsterkooi.

Goudhamster combineren

De goudhamster is een echte eenling. Het combineren van meerdere goudhamsters in een hamsterkooi wordt daarom sterk afgeraden. Goudhamsters (link) uit hetzelfde nest en van hetzelfde geslacht kunnen soms een periode vreedzaam met elkaar samen leven. Uiteindelijk zal het combineren van goudhamsters verkeerd aflopen en uitdraaien op vechtpartijen. De zwakste goudhamster delft hierbij het onderspit. Gouden tip is daarom is: combineer geen goudhamsters in een hamsterkooi!

Dwerghamster combineren

Dwerghamsters zijn van nature minder solitaire dieren dan goudhamsters. Een aantal dwerghamsters (link) leeft in het wild in kleine groepen. De Russische dwerghamster (link) bijvoorbeeld heeft een goede reputatie en is minder agressief naar soortgenoten. Het combineren van Russische dwerghamsters uit hetzelfde nest met hetzelfde geslacht is mogelijk.

Andere dwerghamsters die soms ook succesvol gecombineerd kunnen worden zijn de campbelli dwerghamster (link) en de roborovski dwerghamster (link). Deze hamstersoorten leven in het wild ook in kleine groepen. Binnen de groep heerst een rangorde en wanneer deze duidelijk is, dan heerst er vreedzaamheid.